top of page
Home

Plantjenester og rådgivning

MaPlan AS er leverandør av plantjenester med hovedvekt på utarbeidelse av reguleringsplaner.

Vi leverer også rådgivning i forbindelse med utarbeidelse av byggeprosjekter eller kjøp og salg av eiendom.

Våre Tjenester

Vi tilbyr et vidt utvalg av tjenester innenfor regulering både for større og mindre planer. 

ICONS_green-06-01.png

Utarbeidelse av reguleringsplaner

  • Plankart i SOSI og PDF

  • Bestemmelser

  • Planbeskrivelse

  • Illustrasjonsmateriell

  • Konsekvensutredning.

ICONS_green-06-03.png

Innspill til overordnet plan

Vi ivaretar dine interesser gjennom innspill til overordnende planer. 

ICONS_green-06-04.png

Prosjektledelse

Vi passer på å holde fremdrift og budsjett, deriblant innhenting av tilbud, styring av underleverandører.

ICONS_green-06-05.png

Vurdering av planrisiko / plananalyse

I forbindelse med kjøp og salg av eiendom tilbyr vi vurdering av planrisiko. Risiko kan involvere rekkefølge-krav, juridiske krav, dokumentasjonskrav m.m.

ICONS_green-06-02.png

Koordinering av underlags-rapporter

  • Mobilitetsplan

  • VA-rammeplan

  • Støyanalyse

  • Andre relevante rapporter

BREEAM_OUTSTANDING-01.png

BREEAM Community

Vi har erfaring med BREEAM community prosjekter og kan hjelpe med å utvikle prosjektet ditt til et BREEAM Community-prosjekt

Aerial_View_Final_Image_ BIG.jpg

2020park

2020park vil kunne tilby et spennende og urbant arbeids og boligområde på en sentral holdeplass for bussveien.

ICONS-06_white-06.png

Illustrasjon av DARK arkitekter

Våre Tjenester
180_02_FINAL.jpg

Langflåtveien 1–3

Illustrasjon av DARK arkitekter

Planen for Langflåtveien legger opp til en utvikling med et attraktivt boligkvartal sentralt på Mariero. Prosjektet legger opp til 60–70 leiligheter. I første etasje mot Marieroveien planlegges det for publikumsfunksjoner.

Zoom out on the map to see all of our projects we have done.

Attester

"

"

Vi er strålende fornøyd med arbeidet ditt og har stor tro på at dette vil være til god hjelp for oss fremover!

Pål Hapnes

Til den det måtte angå,

 

Stavanger 25. mars, 2021

Martin Lillesand har vært 2020park sin planarkitekt i hele prosessen med å få IK6/Forusparken
regulert og Breeam sertifisert. I arbeidet har han jobbet i et team bestående av flere profesjoner og
virksomheter. Vi er godt fornøyde med jobben Martin har gjort for oss.

Mvh
Monica Runestad
Adm. dir.
2020park.no

 

"

"

Contact

Martin Lillesand har vært plankonsulent og prosjektleder for arbeidet med detaljregulering for
Forusbeen 17 m.fl. som skal legge til rette for ca. 28 000 kvm nybygg langs bussveien. Martin har som
prosjektleder bl.a. utarbeidet plandokumenter, sendt inn innspill til overordnet plan og vært rådgiver
for oss i planprosessen. Martin har utført oppdraget på en utmerket måte.

På vegne av Forusbeen 17 AS

Sigurd Stray
Vise adm. dir
Eiendomsspar AS

"

"

bottom of page