top of page
Home

Plantjenester og rådgivning

MaPlan er ett av få rene plankontor i regionen. Vi brenner for å optimalisere planprosessen, og for at det ferdige planforslaget skal være av utmerket kvalitet. MaPlan utarbeider detaljreguleringer, områdeplaner og kommuneplaner, men kan også hjelpe med innspill til planer eller vurdering av planrisiko i forbindelse med kjøp eller salg av eiendom.

MaPlan samarbeider tett med arkitekter og ingeniører slik at vi kan tilby hele bredden innenfor underlag og illustrasjoner til regulering, og vi kan derfor tilby alt som trengs for å utarbeide en reguleringsplan. I MaPlan har vi utstrakt prosjektledererfaring og styrer planprosessen din effektivt fra A til Å.

MaPlan har bred erfaring med store (og mindre) planer og har bidratt til utviklingen av flere innovative områdeplaner og detaljreguleringer, herunder 2020park, områdeplan for Paradis og Fageråskjølen. Dersom det er ønskelig å BREEAM Community-sertifisere planforslaget så har vi vært med i alle faser, og kjenner godt til hva som skal til for å lykkes med sertifiseringen.

Våre tjenester

Våre tjenester

Vi tilbyr et vidt utvalg av tjenester innenfor regulering, både for større og mindre planer 

ICONS_green-06-01.png

Utarbeidelse av reguleringsplaner

  • Plankart i SOSI og PDF

  • Bestemmelser

  • Planbeskrivelse

  • Illustrasjonsmateriell

  • Konsekvensutredning

ICONS_green-06-04.png

Prosjektledelse

Vi passer på å holde fremdrift og budsjett, deriblant innhenting av tilbud og koordinering av underleverandører

ICONS_green-06-03.png

Innspill til overordnet plan

Vi ivaretar dine interesser gjennom innspill til overordnende planer 

ICONS_green-06-05.png

Vurdering av planrisiko / plananalyse

I forbindelse med kjøp og salg av eiendom tilbyr vi vurdering av planrisiko. Risiko kan involvere rekkefølge-krav, juridiske krav, dokumentasjonskrav m.m.

BREEAM_OUTSTANDING-01.png

BREEAM Community

Vi har erfaring med BREEAM community prosjekter og kan hjelpe med å utvikle prosjektet ditt til et BREEAM Community-prosjekt

Vi utarbeider både større og mindre planer. Se mer om våre prosjekter under referanseprosjekter

Plankart_Page_1.jpeg
Bilder_Page_1_edited.jpg
Plankart_Page_1.jpeg
220525 Illustrasjonshefte Madla øst_Page_2.jpeg

Madla bydelssenter - Stavanger

Fageråskjølen

220303 Plankart Fageråskjølen MaPlan 1_2000_Page_1.jpeg
21_Tun ovenfra.png

Paradis - Stavanger

Fageråskjølen - Trysil

Plankart_Page_1.jpeg
sørøst.png

Røyneberg barnehage - Sola

Illustrasjon av DARK arkitekter

Referanseprosjekter

Naviger i kartet for å se alle våre prosjekter

Contact
bottom of page