top of page
ICONS_green-06-01.png

Utarbeidelse av reguleringsplaner

MaPlan utarbeider områdeplaner og detaljreguleringsplaner. Vi gjør tilpassede bestillinger som imøtekommer dine behov, enten det er snakk om fullverdige planer eller kun utvalgte plandokumenter

Plankart

Vi tegner plankart med tegnforklaring i PDF og SOSI i alle målestokker

Plankart_Page_1.jpeg
Bestemmelser

Vi formulerer bestemmelser som gir relevante føringer for din plan

Bestemmelser Røyneberg bhg.jpg
Planbeskrivelse

Vi utarbeider planbeskrivelser tilpasset ditt plankart og bestemmelser

Planbeskrivelse langflåtveien.jpg
bottom of page