top of page
ICONS_green-06-04.png

Prosjektledelse

MaPlan passer på å holde fremdrift og budsjett i planprosesser, deriblant innhenting av tilbud og koordinering av underleverandører

bottom of page