top of page
ICONS_green-06-03.png

Innspill til overordnet plan

MaPlan kan gi innspill til kommune(del)planer, områdeplaner og reguleringsplaner.

bottom of page