top of page

Aktuelt

Våre publikasjoner, oppstartsvarsler og annet aktuelt materiale

Aftenblad.jpeg
stavangeraftenblad_2000px.png

Fremtidens bomønster vil bli endret, tenk nytt om uteområdene!

KRONIKK: En «frikjøpsordning» fra normen for uteområder kan gjøre nabolagene i tettbygde strøk mer attraktive.

download-1.png

Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

Sandnes-kommune-1000x1000.jpg
1200px-Voss_herad.svg.png
Voss_herad_kommunevåpen_tofarget_svart_typo_RGB_nettside4.png

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vossogarden, plan 2021008

I medhald av plan-og bygningslova (PBL) §12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Vossogarden, plan 2021008

bottom of page